Het belang van
mondverzorging

Op een zeker moment neemt het vermogen tot goede verzorging van gebit en mond bij kwetsbare ouderen af. Diverse onderzoeken en projecten hebben laten zien dat bij het toenemen van kwetsbaarheid van ouderen hun mondverzorging en de mondgezondheid vermindert. En andersom is de mondgezondheid van grote invloed op de algehele gezondheid. Een slechte mondgezondheid bij ouderen kan bijdragen tot het ontstaan van ondervoeding, kwetsbaarheid en daarmee zorg afhankelijkheid. Bovendien kan een slechte mondgezondheid leiden tot klachten en een slechtere kwaliteit van leven.

Scholing thuiszorgmedewerkers

Deelnemende thuiszorgorganisaties krijgen scholing over mondzorg van het Sûne Mûle team (een team van mondhygiënisten). In 2 lessen krijgen zij uitleg over mondverzorging, het belang van een gezonde mond en worden een aantal mondproblemen besproken

Het magazine

Een magazine dat volledig gericht is op mondverzorging bij senioren, waarbij zij op een interessante manier op de hoogte worden gebracht rondom diverse thema’s rondom dit onderwerp

De poetskaarten

Ieder gebit is uniek. Met de persoonlijke poetskaarten krijgt de senior door middel van voorbeeld plaatjes inzicht in de stappen die (met eventuele hulp van de thuiszorgmedewerkers) moeten worden doorlopen voor een optimale verzorging van de mond en het gebit.

De kalender

Alle 365 dagen een dagelijks geheugensteuntje met een leuke, ondersteunende boodschap over mondzorg. Dit omdat het niet altijd even leuk en gemakkelijk is om bestaande routines rondom mondverzorging aan te passen.

De applicatie

De Sûne Mûle app biedt kennis aan thuiszorgmedewerkers over mondproblemen en oplossingen daarvoor en dient als naslagwerk voor geldende richtlijnen over mondverzorging. Binnen de applicatie worden er naast kenniskaarten ook taken verbonden aan deze theorie. Dit leidt ertoe dat de kennis die is opgedaan ook zal worden toegepast in de praktijk.

De poetscoach

Gebitsverzorging is iets waar men graag klaar mee wil zijn. Toch wordt het gebit aantoonbaar schoner als het twee volle minuten volgehouden wordt. Met de poetscoach worden de senioren geholpen in het timen van hun poetsbeurten.

Voor wie?

Meerwaarde
voor de huisarts

Het project Sûne Mûle is gericht op de verbetering van de dagelijks mondverzorging en daarmee verbetering van de mondgezondheid van thuiswonende kwetsbare ouderen. Ben je als huisarts geïnteresseerd in meer informatie over Sûne Mûle? Of zijn er patiënten die in aanmerking willen komen met het project? Laat het ons weten.

Meerwaarde
voor thuiszorgmedewerkers

Sûne Mûle zorgt voor bewustwording en prioriteit rondom mondzorg binnen thuiszorgteams. De klinische les zorgt ervoor dat de mondzorg naar een hoger niveau getild wordt bij de thuiszorgmedewerkers door inzicht te geven in wat de gevolgen van een ongezond gebit zijn en praktische tips mee te geven. Wil je als thuiszorgorganisatie ook bewuster bezig zijn omtrent de mondverzorging bij jullie cliënten?

Meerwaarde
voor de mondhygiënist

Het Sûne Mûle project draait op een team van ervaren en enthousiaste mondhygiënisten. De mondhygiënisten voorzien de thuiszorgorganisaties van praktisch ingerichte lessen omtrent mondzorg en brengen een bezoek aan de thuiswonende senioren. Ben jij geïnteresseerd of wil jij graag ook je bijdrage leveren aan dit project? Laat het ons weten.

Sûne Mûle is een initiatief van